Koleżanki, Koledzy,

Bardzo się cieszę, że Państwo zaufali mi, oddając na mnie głos w czasie wyborów. Będę starała się kontynuować dotychczasową owocną i udaną pracę naszego Oddziału, a także rozwijać współpracę wielodyscyplinarną pomiędzy lekarzami, farmaceutami, biologami i chemikami, czyli wszystkimi członkami naszego towarzystwa.

Ponadto, podczas mojej kadencji będę chciała, aby nasz Oddział kontynuował nie tylko działalność naukową, ale w dalszym ciągu podnosił poziom oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa na Śląsku. Wszystkich zachęcam do współpracy, uwagi, sugestie, propozycje są mile widziane a tych, co jeszcze tego nie zrobili, zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego towarzystwa.

Dorota Gabryś


© Copyright DeltaSoft-Project 2005